EDUKACIJA U SVRHU PRIPREME ZA PRISTUPANJE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG CARINSKOG ZASTUPNIKA

19.03.2018. – 24.03.2018., u trajanju 6 dana, cca 50 školskih sati.
Predavanja će početi od 14,15 h i trajati će do 21,00 h, u subotu od 8,00 do 15,30 h.

Prvi termin za polaganje stručnog ispita biti će 13.04.2018. (pismeni dio ispita) i 14.04.2018. (usmeni dio ispita).

Stjecanjem statusa ovlaštenog carinskog zastupnika Vaša tvrtka steći će uvjete za korištenje svih mogućnosti propisanih Hrvatskim i Europskim carinskim propisima.

Edukacija će se održati na adresi:

CENTAR ZA PODUKU TRINOM
STROJARSKA CESTA 24, 10000 ZAGREB
www.trinom.hr

DETALJNIJE

Na edukaciji će se obrađivati teme propisane Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (N.N.br.92/01) Na jasan i pregledan način će Vam se izložiti materija koja je predmet stručnog ispita za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika sa posebnim naglaskom na tematska područja propisana člankom 14 Zakona, i člancima 3 – 8 Pravilnika o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika ( N.N br. 9/2014), a to su :

  • carinski sustav, carinski postupci i postupanja uz primjenu propisanih obrazaca za carinjenja robe
  • carinska tarifa, podrijetlo robe i carinska vrijednost
  • devizni, vanjskotrgovinski i drugi propisi koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (sanitarni, fitosanitarni i veterinarski)
  • porezni propisi (pdv, trošarine i posebni porezi) koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, kao i kupovanja robe u EU

Detaljnija razrada tema propisana je člancima 3 – 8 navedenog pravilnika


Pored navedenoga, steći ćete znanja:

KAKO STEĆI STATUS OVLAŠTENOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

i to o načinu i mogućnosti stjecanja tog statusa, te prednostima koje Vam omogućuju ti statusi kao što su:
POVLAŠTENI PRIMATELJ, POVLAŠTENI POŠILJATELJ, OVLAŠTENI UVOZNIK, SKLADIŠTU TIP “D” TE POSLOVANJU U CARINSKIM ZONAMA

Poznavanje carinskih postupaka i postupanja uz pravilnu primjenu carinske tarife i pravila o podrijetlu robe omogućit će Vam povoljniji uvoz robe kao i plasman hrvatskih proizvoda na inozemno tržište. Sve navedeno imati ćete priliku čuti od predavača, koji će Vam na stručan i jednostavan način izložiti naznačene teme te dati iscrpne odgovore na Vaša pitanja.


PREDAVAČI

DJELATNICI CARINSKE UPRAVE – SREDIŠNJI URED

MATERIJAL

PISANI MATERIJALI ĆE BITI PODIJELJENI SUDIONICIMA EDUKACIJE NA EDUKACIJI. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOGA CARINSKOG ZASTUPNIKA MOŽETE PRONAĆI NA INTERNETSKIM STRANICAMA NARODNIH NOVINA www.nn.hr (Narodne novine broj: 9/2014 24.01.2014), kao i na stranicama www.isi.hr putem ovog linka

KOTIZACIJA

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI
ZA JEDNOG SUDIONIKA (s PDV-om) IZNOSI 2.500,00 kn

UPLATA

SVE SUDIONIKE MOLIMO DA NAKNADU UPLATE UNAPRIJED U KORIST TVRTKE: ISI d.o.o.
NA RAČUN IBAN HR0824020061100676635
U poziv na broj unesite Vaš OIB.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ EDUKACIJU I ISPIT,
MOLIMO NAZOVITE NA 01/6116 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na edukaciju:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:

Edukacija | Objavljeno 03.03.2018. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.