NOVOSTI I AKTUALNOSTI U CARINSKOM I TRGOVINSKOM POSLOVANJU

ISI d.o.o. održava seminar:

NOVOSTI I AKTUALNOSTI U CARINSKOM I TRGOVINSKOM POSLOVANJU

 

Seminar će se održati:
U ZAGREBU, 12.12.2019. (ČETVRTAK)

Mjesto održavanja seminara:
CITY PLAZA ZAGREB (EX HYPO CENTAR) – DVORANA BRAČ
Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

POČETAK U 9:30 sati
(prijam sudionika 9:00 sati)

OPŠIRNIJE O TEMAMA SEMINARA:

1. Novosti iz dijela primjene podrijetla i carinske vrijednosti (novi Ugovori o slobodnoj trgovini), Nova pravila INCOTERMS 2020

 • Novi ugovori s naglaskom na ugovor sa SINGAPUROM
 • Registrirani izvoznici iz GSP zemalja sa 01.01.2020.
 • Prekomorske zemlje i teritoriji sa 01.01.2020.
 • Novosti vezane uz PEM Konvenciju
 • EPA Japan – informacije
 • STOPE CARINE PRI UVOZU u drugu zemlju – MADB
 • INCOTERS 2020 i deklariranje istih u carinsku deklaraciju

PREDAVAČ: gđa. mr. sc. BRANKA TUĐEN, voditeljica Službe za carinsku vrijednost i podrijetlo robe u CURH

2. Promjene u trošarinskom zakonodavstvu

PREDAVAČ: gosp. ZVONIMIR MARINOVIĆ, pomoćnik ravnatelja Sektora za trošarine i posebne poreze u CURH

3. Novosti i aktualnosti u primjeni kvota za čelik

 • Novi propisi vezani uz primjenu kvota za čelik
 • Mjere za sprječavanje istodobne primjene antidampinških i/ili antisubvencijskih i zaštitnih carina nakon iscrpljivanja kvota
 • Iskustva i učena problematika u primjeni kvota za čelik

PREDAVAČ: gđa. Mojca Matanić, viši stručni referent Odjela za TARIC i kvote u CURH

4. Sloboda kretanja roba na unutarnjem tržištu EU

 • Kontaktna točka za proizvode
 • Informacijski sustav tehničkih propisa

PREDAVAČ: gđa. Grozdana Vuđan, načelnica Sektora za robe i usluge u Upravi za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

5. Pitanja i odgovori

KOTIZACIJA

Naknada za sudjelovanje na seminaru za jednog
sudionika (s PDV-om) iznosi 800,00 kn.
U cijenu je uključen i pisani materijal za praćenje seminara.

UPLATA

Sve sudionike molimo da naknadu za seminar
uplate unaprijed u korist tvrtke ISI d.o.o.
IBAN: HR0824020061100676635, Erste&Steiermarkische banka

MATERIJAL

Pisani materijal u svezi s naznačenim temama seminara
biti će podijeljen sudionicima prilikom prijema u dvoranu.
Sudionicima seminara biti će podijeljen i CD s
prezentacijama predavača.

SVE DODATNE INFORMACIJE NA:
(01) 61 16 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na seminar:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:
Seminari | Objavljeno 02.12.2019. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.