EDUKACIJA U SVRHU PRIPREME ZA PRISTUPANJE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG CARINSKOG AGENTA

Poštovani,

s obzirom na novonastalu situaciju u vezi epidemije koronavirusa COVID-19, javljamo Vam kako se predviđena edukacija odgađa.

Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o novom terminu u kojem planiramo održati edukaciju.

23.03.2020. – 28.03.2020., u trajanju 6 dana, cca 50 školskih sati.
Predavanja će početi od 14,15 h i trajati će do 21,00 h, u subotu od 8,00 do 15,30 h.

Prvi termin za polaganje stručnog ispita biti će 24.04.2020. (pismeni dio ispita) i 25.04.2020. (usmeni dio ispita).

Edukacija će se održati na adresi:

CENTAR ZA PODUKU TRINOM
STROJARSKA CESTA 24, 10000 ZAGREB www.trinom.hr

DETALJNIJE

Na edukaciji će se obrađivati teme propisane Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja NN 57/18, koji je stupio na snagu 5.srpnja 2018.(čl.22.st.6)

Na jasan i pregledan način će Vam se izložiti materija koja je predmet stručnog ispita koji se polaže pri Središnjem uredu Carinske uprave za carinskog agenta.sa posebnim naglaskom na tematska područja:

carinski sustav, carinski postupci i postupanja uz primjenu propisanih obrazaca za carinjenja robe
carinska tarifa, podrijetlo robe i carinska vrijednost
devizni, vanjskotrgovinski i drugi propisi koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (sanitarni, fitosanitarni i veterinarski)
porezni propisi (pdv, trošarine i posebni porezi) koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, kao i kupovanja robe u EU

Pored navedenoga, steći ćete znanja:

KAKO STEĆI STATUS OVLAŠTENOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

i to o načinu i mogućnosti stjecanja tog statusa, te prednostima koje Vam omogućuju ti statusi kao što su:
POVLAŠTENI PRIMATELJ, POVLAŠTENI POŠILJATELJ, OVLAŠTENI UVOZNIK, SKLADIŠTU TIP “D” TE POSLOVANJU U CARINSKIM ZONAMA

Poznavanje carinskih postupaka i postupanja uz pravilnu primjenu carinske tarife i pravila o podrijetlu robe omogućit će Vam povoljniji uvoz robe kao i plasman hrvatskih proizvoda na inozemno tržište. Sve navedeno imati ćete priliku čuti od predavača, koji će Vam na stručan i jednostavan način izložiti naznačene teme te dati iscrpne odgovore na Vaša pitanja.

PREDAVAČI

DJELATNICI CARINSKE UPRAVE – SREDIŠNJI URED

MATERIJAL

PISANI MATERIJALI ĆE BITI PODIJELJENI SUDIONICIMA EDUKACIJE NA EDUKACIJI.

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOGA CARINSKOG ZASTUPNIKA MOŽETE PRONAĆI NA INTERNETSKIM STRANICAMA CURH, www.carina.hr

KOTIZACIJA

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI
ZA JEDNOG SUDIONIKA (s PDV-om) IZNOSI 2.500,00 kn

UPLATA

SVE SUDIONIKE MOLIMO DA NAKNADU UPLATE UNAPRIJED U KORIST TVRTKE: ISI d.o.o.
NA RAČUN IBAN HR0824020061100676635
U poziv na broj unesite Vaš OIB.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ EDUKACIJU I ISPIT,
MOLIMO NAZOVITE NA 01/6116 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na edukaciju:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:

Edukacija | Objavljeno 01.03.2020. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.