EDUKACIJA U SVRHU PRIPREME ZA PRISTUPANJE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG CARINSKOG AGENTA

06.03.2023. – 11.03.2023., u trajanju 6 dana, cca 50 školskih sati.
Predavanja će početi od 14,15 h i trajati će do 21,00 h, u subotu od 8,00 do 15,30 h.

Prvi termin za polaganje stručnog ispita bit će 17.03.2023. i 18.03.2023.

Edukacija će se održati na adresi:

CENTAR ZA PODUKU TRINOM
STROJARSKA ULICA 24, 10000 ZAGREB
UČIONICA BROJ 2, 1 KAT
www.trinom.hr

DETALJNIJE

Na edukaciji će se obrađivati teme propisane Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja NN.57/2018 (čl.22.st.6.Zakona) i Pravilnikom o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja NN.46/2019.

Na jasan i pregledan način će Vam se izložiti materija koja je predmet stručnog ispita koji se polaže pri Središnjem uredu Carinske uprave za carinskog agenta sa posebnim naglaskom na tematska područja:

carinski sustav, carinski postupci i postupanja uz primjenu propisanih obrazaca za carinjenja robe
carinska tarifa, podrijetlo robe i carinska vrijednost
devizni, vanjskotrgovinski i drugi propisi koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (sanitarni, fitosanitarni i veterinarski)
porezni propisi (pdv, trošarine i posebni porezi) koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, kao i kupovanja robe u EU

Pored navedenoga, steći ćete znanja:

KAKO STEĆI STATUS OVLAŠTENOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

i to o načinu i mogućnosti stjecanja tog statusa, te prednostima koje Vam omogućuju ti statusi kao što su:
POVLAŠTENI PRIMATELJ, POVLAŠTENI POŠILJATELJ, OVLAŠTENI UVOZNIK TE POSLOVANJE U CARINSKIM ZONAMA

Poznavanje carinskih postupaka i postupanja uz pravilnu primjenu carinske tarife i pravila o podrijetlu robe omogućit će Vam povoljniji uvoz robe kao i plasman hrvatskih proizvoda na inozemno tržište. Sve navedeno imat ćete priliku čuti od predavača, koji će Vam na stručan i jednostavan način izložiti naznačene teme te dati iscrpne odgovore na Vaša pitanja.

PREDAVAČI

DJELATNICI CARINSKE UPRAVE – SREDIŠNJI URED

MATERIJAL

PISANI MATERIJALI ĆE BITI PODIJELJENI SUDIONICIMA EDUKACIJE NA EDUKACIJI.

Informacije o polaganju stručnog ispita možete pronaći na stranicama carinske uprave (naslovnica -istaknute teme -otpremnici).

KOTIZACIJA

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI
ZA JEDNOG SUDIONIKA (s PDV-om) IZNOSI 425,00 Eura

UPLATA

SVE SUDIONIKE MOLIMO DA NAKNADU UPLATE UNAPRIJED U KORIST TVRTKE: ISI d.o.o.
NA RAČUN IBAN HR0824020061100676635
U poziv na broj unesite OIB platitelja.

Ovaj termin je jedini termin u kojem smo u mogućnosti organizirati edukaciju vezanu uz ispit, polaznicima će ostati dovoljno vremena za pripremu za ispit.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ EDUKACIJU I ISPIT,
MOLIMO NAZOVITE NA 01/6116 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na edukaciju:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:

Edukacija | Objavljeno 20.02.2023. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.