EDUKACIJA U SVRHU PRIPREME ZA PRISTUPANJE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG CARINSKOG AGENTA

22.11.2021. – 27.11.2021., u trajanju 6 dana, cca 50 školskih sati.
Predavanja će početi od 14,15 h i trajati će do 21,00 h, u subotu od 8,00 do 15,30 h.

Prvi termin za polaganje stručnog ispita bit će 17.12.2021. (pismeni dio ispita) i 18.12.2021. (usmeni dio ispita).

Edukacija će se održati na adresi:

VELEUČILIŠTE BALTAZAR
LASTOVSKA ULICA 23, 10000 ZAGREB
DVORANA BROJ 5, 2. KAT

Važna obavijest!

Edukacija će se održavati prema uputama Stožera civilne zaštite.

Maske te sredstvo za dezinfekciju će biti osigurani prilikom akreditacije polaznika, kao i pridržavanje minimalne udaljenosti od 2 metra, sukladno mjeri o razmaku u zatvorenim prostorima. Dvorana je takvog kapaciteta da je razmak od minimalno 2 metra među polaznicima zajamčen te će postav dvorane biti takav da je osiguran takav razmak.

DETALJNIJE

Na edukaciji će se obrađivati teme propisane Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zstupanja NN.57/2018 (čl.22.st.6.Zakona) i Pravilnikom o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja NN.46/2019.

Na jasan i pregledan način će Vam se izložiti materija koja je predmet stručnog ispita koji se polaže pri Središnjem uredu Carinske uprave za carinskog agenta sa posebnim naglaskom na tematska područja:

carinski sustav, carinski postupci i postupanja uz primjenu propisanih obrazaca za carinjenja robe
carinska tarifa, podrijetlo robe i carinska vrijednost
devizni, vanjskotrgovinski i drugi propisi koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (sanitarni, fitosanitarni i veterinarski)
porezni propisi (pdv, trošarine i posebni porezi) koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, kao i kupovanja robe u EU

Pored navedenoga, steći ćete znanja:

KAKO STEĆI STATUS OVLAŠTENOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

i to o načinu i mogućnosti stjecanja tog statusa, te prednostima koje Vam omogućuju ti statusi kao što su:
POVLAŠTENI PRIMATELJ, POVLAŠTENI POŠILJATELJ, OVLAŠTENI UVOZNIK, SKLADIŠTU TIP “D” TE POSLOVANJU U CARINSKIM ZONAMA

Poznavanje carinskih postupaka i postupanja uz pravilnu primjenu carinske tarife i pravila o podrijetlu robe omogućit će Vam povoljniji uvoz robe kao i plasman hrvatskih proizvoda na inozemno tržište. Sve navedeno imati ćete priliku čuti od predavača, koji će Vam na stručan i jednostavan način izložiti naznačene teme te dati iscrpne odgovore na Vaša pitanja.

PREDAVAČI

DJELATNICI CARINSKE UPRAVE – SREDIŠNJI URED

MATERIJAL

PISANI MATERIJALI ĆE BITI PODIJELJENI SUDIONICIMA EDUKACIJE NA EDUKACIJI.

Informacije o polaganju stručnog ispita možete pronaći na stranicama carinske uprave (naslovnica -istaknute teme -otpremnici).

KOTIZACIJA

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI
ZA JEDNOG SUDIONIKA (s PDV-om) IZNOSI 2.500,00 kn

UPLATA

SVE SUDIONIKE MOLIMO DA NAKNADU UPLATE UNAPRIJED U KORIST TVRTKE: ISI d.o.o.
NA RAČUN IBAN HR0824020061100676635
U poziv na broj unesite Vaš OIB.

Ovaj termin je jedini termin u kojem smo u mogućnosti organizirati edukaciju vezanu uz ispit, polaznicima će ostati dovoljno vremena za pripremu za ispit.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ EDUKACIJU I ISPIT,
MOLIMO NAZOVITE NA 01/6116 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na edukaciju:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:

Edukacija | Objavljeno 31.10.2021. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.