NOVOSTI I AKTUALNOSTI U TRGOVINSKOM, CARINSKOM I POREZNOM SUSTAVU

ISI d.o.o. održava seminar:

NOVOSTI I AKTUALNOSTI U TRGOVINSKOM, CARINSKOM I POREZNOM SUSTAVU

 

Seminar će se održati:
U ZAGREBU, 28.01.2020. (UTORAK)

Mjesto održavanja seminara:
Hotel INTERNATIONAL – Dvorana ADRIATIC
Miramarska 24, 10000 Zagreb

POČETAK U 9:30 sati
(prijam sudionika 9:00 sati)

OPŠIRNIJE O TEMAMA SEMINARA:

1. BREXIT

PREDAVAČ: gđa. DUBRAVKA BEGOVIĆ, koordinatorica Sektora za carinski sustav u CURH

2. Status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO)

 • Uvod
 • Zakonska osnova
 • Pogodnosti statusa za gospodarstvenike
 • Podnošenja zahtjeva i provjere
 • Kriteriji za odobravanje statusa
 • Praćenje statusa

PREDAVAČ: gđa. SAMANTA MAZZI, voditeljica Odjela za carinsko-sigurnosni sustav Sektor za carinski sustav u CURH

3. Podrijetlo robe – certificiranje podrijetla

 • Samocertificiranje podrijetla – samostalno dokazivanje podrijetla u okviru GSP-a, OCT-a, Kanade i Japana
 • Status ovlaštenih izvoznika i razlike u odnosu na registrirane izvoznike
 • Razlike između preferencijalnog i nepreferencijalnog podrijetla

PREDAVAČ: gosp. VLATKO CIGANEK, voditelj Odjela za podrijetlo robe u CURH

4. Nova pravila kod transakcija unutar EU

 • Aranžman za premještanje dobara
 • Pripisivanje prijevoza kod isporuka u nizu
 • PDV ID broj – materijalni uvjet za oslobođenje isporuke dobara unutar EU

PREDAVAČ: gđa.mr.sc. TANJA RAŠIĆ KRAJNOVIĆ, viša savjetnica specijalistica za PDV i EU zakonodavstvo u Službi za PDV u Središnjem uredu Porezne uprave

5. Pitanja i odgovori

KOTIZACIJA

Naknada za sudjelovanje na seminaru za jednog
sudionika (s PDV-om) iznosi 800,00 kn.
U cijenu je uključen i pisani materijal za praćenje seminara.

UPLATA

Sve sudionike molimo da naknadu za seminar
uplate unaprijed u korist tvrtke ISI d.o.o.
IBAN: HR0824020061100676635, Erste&Steiermarkische banka

MATERIJAL

Pisani materijal u svezi s naznačenim temama seminara
biti će podijeljen sudionicima prilikom prijema u dvoranu.
Sudionicima seminara biti će podijeljen i CD s
prezentacijama predavača.

SVE DODATNE INFORMACIJE NA:
(01) 61 16 353

PRIJAVA

Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu na seminar:

Poduzeće:
OIB poduzeća:
Adresa i Grad:
Ime i prezime sudionika:
Telefon:
E-mail:
Seminari | Objavljeno 19.01.2020. Autor: .

Više o ISI

ISI d.o.o. djeluje od početka 2001 g. na području organizacije seminara i savjetovanja, edukacije i zastupanja stranih tvrtki. Do sada smo organizirali čitav niz vrlo posjećenih i zapaženih seminara iz područja carinskog poslovanja, deviznih sustava te seminara vezanih uz novosti u carinskom i vanjskotrgovinskom sustavu. Seminari su održani u nekoliko gradova diljem Hrvatske. Namjera nam je u proširiti opseg predavanja kako bi znanjem svojih predavača i našim osobnim, pridonijeli što boljoj informiranosti naših privrednika i pomogli im u rješavanju njihovih svakodnevnih problema u poslu.